A rádio comunitária: a voz dos que não têm voz

“Não queremos ocupar o espaço todo, queremos apenas caber” (Tomás Legido, Cuac FM)

As rádios comunitárias, populares, alternativas, participativas e livres, multiplicam-se em todo o mundo. Identificam-se pelos seus objetivos políticos de transformação social, de busca dum sistema justo com a vigência dos Direitos Humanos, com o acesso e a participação das maiorias. Pessoas e coletivos cujo fundamento é construir sociedades democráticas, para o que necessitam que o jercicio à liberdade de expressão e comunicação seja reconhecido e garantido.
A AMARC (Associação Mundial de Rádios Comunitárias) constitui-se como um espaço de encontro e ação coletiva para debater e projetar os horizontes do movimento dos médios comunitários, como uma rede para aprofundar na conceção e o papel das rádios comunitárias como espaços de ejercicio da liberdade de expressão, o direito à comunicação e o pluralismo, para facilitar a cooperação e o intercambio, para ampliar a participação da cidadania e a vida democrática das nossas comunidades. O lugar da AMARC, e de todos os médios comunitários que a formam, é aquele que procura a recuperação da politica como construção social e humana, acompanhar e produzir a mudança. Busca transformar as condições da existência para construir um mundo mais justo, com mais vozes, com mais músicas, mais sorrisos.
Comprometidas com as línguas e culturas menorizadas, com a luta das comunidades em transição e as lutas indigenistas, rurais, ambientalistas, cooperativistas, altermundistas,  de soberania alimentar, anticapitalistas, feministas, trans-género e sociais, levam às ondas e ao resto da sociedade as vozes daqueles a quem o sistema oculta e impõe silêncio.
Mas não todos concordam com esta filosofia. O sistema, que manipula e amolda a mídia à sua vontade e necessidades, constringe a sua atividade em favor das rádios comerciais ao serviço do grande capital e dos jogos da politica tradicional, em base a critérios legais desenhados por e para eles.
Não teremos sociedades livres mentres a informação seja tão sesgada, manipulada, falseada e sequestrada.
As comunidades, têm direito a ter médios livres de informação, a participar neles e aos gerir de jeito independente, assembleário e democrático, sem a interferência das instituições, do capital, nem do Estado.

Renda Básica vs Emancipación Social

Ante o meu anterior artigo contra a Renda Básica, titulado “Tudo contra a Renda Básica” http://praza.com/opinion/1854/tudo-contra-a-renda-basica/ xurdiu unha gran variedade de opinións discordantes. Algo lóxico e de todo san. De todas estas a única que foi publicada en forma de artigo foi a de José Iglesias Fernández, quen fai un estimulante alarde de machirulismo testosterónico. De entre unha innumerábel sucesión de falacias ad hominen descalificativos de todo tipo e insultos contra a miña persoa, podemos extraer dous argumentos que parecen ter certa consistencia:

A RB é un instrumento idóneo para loitar contra o capitalismo ao non precisar as persoas de vender a súa forza de traballo aos capitalistas, feito que (textualmente): deja tiempo libre para cuidar coles por la mañana, pescar por la tarde y hacer teatro por la noche.
A RB non precisa dun crecemento económico constante porque é unha medida redistributiva, polo que será maior en canto a evolución do PIB sexa positiva e menor se é negativa. Ademais, o incremento do PIB non ten porque estar ligado ao consumo enerxético sempre que o emprego de tecnoloxías baseadas no aforro enerxético entren a formar parte a ecuación.

Moitas outras persoas, apuntáronme que a RB non precisaba dun crecemento económico ilimitado, dado que;sería sufragada por medio de aumentar os controis sobre os fluxos de capital para que, desta maneira, o Estado puidese dispor de maiores ingresos, feito que podería vir acompañado dunha elevación da carga impositiva aos capitais privados. Observemos aquí como a dialéctica nacida da economía política clásica segue invariábel aínda hoxe, entendida sempre como unha oposición entre público e privado. O problema é non entender que o público ten o mesmo impacto ecolóxico que o privado, pero vaiamos por partes.

A primeira das cousas que debemos destacar é que eses cartos que van chegar aos nosos petos por medio da RB, unicamente teñen valor na medida en que podamos intercambialos por bens e servizos. Isto non tería demasiada relevancia en calquera outra sociedade, pero si que a ten nas sociedades occidentais, pois os bens que nós consumimos, están producidos en latitudes do planeta ben afastados dos nosos centros de consumo. Para que estas manufacturas podan chegar aos mercados europeos, as grandes empresas multiplican cada ano redes de comercio internacional, que enlazan centros de produción con centros de consumo. Sen estes enlaces a RB non tería ningún sentido, simplemente porque os produtos non chegarían aos estantes das tendas onde os compramos. Con certeza, a RB asegura que os produtos que chegan aos mercados europeos van ser consumidos, ao dotar a cada cidadán dunha renda monetaria suficiente para seguir mantendo o seu índice de consumo alto. O aumento do consumo interno das economías occidentais foi, desde o inicio da segunda metade do século XX, o principal motor do crecemento económico, e polo tanto, do PIB. Nesta primeira cuestión é onde a RB se visualiza coma unha proposta francamente favorábel ao desenvolvemento das sociedades de consumo, aumentando a nosa pegada ecolóxica sobre o planeta, e garantindo a evolución dos mercados. En resumo: como dicía aquel tema de Dios ke te Crew “os cartos non se comen”, en cambio nós, para comer todos os días, precisamos dun sistema económico que nos leve os produtos até o supermercado, e esa relación de dependencia é o que alimenta o crecemento capitalista.

É importante tamén sumar á ecuación o factor enerxético, pois se os produtos producidos en Chile, Uruguai, China, Brasil… chegan aos mercados europeos é grazas aos fluxos de comunicación e transporte que funcionan a base de combustíbeis fósiles. A dispoñibilidade crecente de enerxía barata explica que o capitalismo puidese emprender as grandes aventuras internacionais que supuxeron a globalización, e así aumentar os seus beneficios. A evolución e fortalecemento das sociedades de consumo occidentais transcríbese ao sector enerxético coma un aumento da demanda e, dado que con unha RB a compra dos produtos polxs compradorxs finais é segura, os oligopolios veranse motivados a incentivar a demanda de petróleo para transportar máis produtos aos mercados do primeiro mundo. Hai quen apunta que as melloras no campo enerxético, destinadas ao aforro de enerxía poderían supoñer un freo ao aumento do consumo de combustíbeis. Sen embargo o Paradoxo de Jevons ofrece unha explicación de como o acontecido é exactamente o contrario. A medida que se descobren tecnoloxías máis eficientes no uso de recursos, o consumo destes recursos non diminúe senón que aumenta, posto que estas novas eficiencias son estimulantes da produción, e fornecen vantaxes competitivas para as empresas que as poñan en funcionamento. Outrxs argumentan que as enerxías renovábeis virán salvar o noso modo de vida consumista. Por falta de espazo, remitireinos aos conceptos de Taxa de Retorno Enerxético e Densidade Enerxética. En resumo: A RB vai moi á contra das perspectivas decrecentistas.

Para que a RB poda ser pagada, as empresas precisan ter beneficios con os que pagar os salarios e, máis importante, os impostos. Que estes beneficios se fagan reais é froito de dous tipos de explotación: laboral e de recursos naturais. É unha medida crecentista porque non pode ser levada a cabo sen que cada ano as grandes empresas exploten novas fontes de recursos cós que producir, vender e pagar impostos, impostos que financian a RB.

Mais aínda ficarían cousas por dicir. Afirman, as respectábeis persoas que defenden a RB que, liberados das cadeas do traballo asalariado, xs proletarixs poderán dedicar o total do seu tempo á emancipación. Abunda a bibliografía para argumentar que ese proceso de liberación do traballo asalariado non ten porque supoñer, nin ser inicio dun proceso de emancipación. Unha das obras máis interesantes neste sentido é “O home unidimensional” de Herbert Marcuse, pero tamén Horkheimer en “Crítica da razón instrumental” dá boa mostra de como a dominación e o exercicio da razón poden ir parellas na realidade das sociedades tecno-idustriais, e non responder aos impulsos pola emancipación social. É dicir, que a propia dominación das clases dominantes asegura unhas condicións de vida suficientemente atractivas e cómodas para que ás clases subalternas nin tan sequera pensen na posibilidade de construír outros mundos. A RB é unha proba disto, pois en lugar de cuestionar e incidir sobre as diferenzas políticas das clases sociais, busca construír un sistema no que: se asegure a evolución da sociedade de consumo, e se asegure a comodidade suficientemente para que os individuos non sintan a necesidade de precuparse pola súa falta de soberanía política.

Pois, como xa anticipei no anterior artigo, non son as diferenzas económicas, senón as diferenzas políticas as que fundamentan as diferenzas de clase. Noutras palabras: a capacidade de influír no poder instituído dos grandes capitais é maior que a capacidade das clases subalternas de influír no poder instituído, polo que as primeiras poden aprobar medidas legais (coactivas) para lexitimar as súas fortunas, explotación sobre humanos e sobre recursos naturais… Logo o que está en xogo non é o poder monetario, senón o poder político: a Soberanía.

Non obstante, teño que dicir que no anterior artigo non propuña nada en positivo. Pois ben, se como vimos, o gran alimento do capitalismo actual é o consumo das nosas sociedades, por que non favorecemos modelos de economía alternativa paralelas ao capitalismo? No noso País hai 700.000 hectáreas de monte comunal, un terreo inmenso e infrautilizado que é propiedade directa da veciñanza. Por que non comezamos a elaborar propostas para que ese ben de produción básico que é a terra sirva de sustento principal de modelos de economía alternativa e non capitalista? Esta proposta propiciaría a redución do desemprego, a dignificación das persoas, o respecto polo medio ambiente, o desenvolvemento dunha economía sustentábel, o decrecemento enerxético, a diminución da dependencia do capitalismo, retomar as culturas populares, repoboar o rural… A RB unicamente contempla ser ofrecida en Euro. O Euro é unha moeda que está moi lonxe de calquera control democrático, serve tan so aos intereses dos oligopolios. Por que non se contempla que sexa ofrecida en moeda social? Por que, se se queren implementar os principios de autonomía e autoxestión, pregámoslle ao Estado máis medidas monetarias? Como ben di no seu artigo José Iglesias Fernández: “el Estado es un órgano de clase”. Nese caso, deberíamos tentar non depender economicamente do Estado, ou non? Pois en lugar disto hai unha esquerda que consiera que o Estado pode ser unha garantía en favor das clases desfavorecidas polo capitalismo e a súa estratexia se reduce en tres palabras “dame, dame, dame”. O noso grande problema, como xa se dixo aquí, é que somos incapaces procurar alternativas que non pasen por esa estratexia que favorece o par Capital-Estado.

Nota: Ninguén até o momento foi capaz de responder ao argumento da inflacción que provocaría a RB e que desactivaría ao instante todas as “bondades” que traería á poboación.

Os biocombustiveis. São combustiveis, mas não são “bio”

Os bio-combustiveis. São combustíveis, mas não são “bio”

As palavras são curiosas. Um ouve “bio” e pensa em qualquer produto ecológico, sostível, sã…

Quando alguém me falou há anos do “biodiesel” pensei isso mesmo “Vaia, um combustível ecológico, que contamina menos, sustentável e se produz com excedentes agrários? Tamanha coisa boa junta não pode ser certa”

Pois é, não pode e não é certa.

Os biocombustíveis, também chamados popularmente biodiesel, se obtém da biomasa ou de substâncias de refugo. Estes substituem só em parte aos combustíveis fóssiles, tendo a avantagem de que não se precisa uma inversão prévia na adaptação dos motores de combustão.

Os biocombustiveis máis usados saõ o etanol (bio) e o biodiesel, que são utilizados  para os motores de nafta (gasolina) e diesel (gasoil).

O etanol se produz diretamente do açucre (cana, beterraba ou milho) mas estes não são limitados e qualquer resíduo vegetal é suscetível de ser transformado em açucre.

O biodiesel obtem-se de azeites ou graxas, de plantas como a soia ou o mirasol, mais outros coma o trigo, a palma, são também suscetíveis de se transformar em cobustível.

Muitos países do “primeiro mundo” estão a promover o desenrolo da produção de biocumbustíveis mediante subsídios ou políticas de apoios aos países onde se produzem os cultivos necessários, entre eles Brazil, Arxentina, Perú, Bolivia e Paraguay, com o fim de diminuir a súa dependência dos combustíveis de origem fóssil.

Que problemas gera isto?

  • Em primeiro lugar, para a produção, armazenagem e transporte de biocombustível require-se uma grande quantidade de insumos (terra, auga e energía), podendo se dar o caso de saldos energéticos negativos (quando a energia utilizada para a produção é maior da energia gerada pelo biocombustível).
  • A diferença de beneficios é muito distinta de falarmos dum país exportador ou dum país importador, já que os beneficios sociais são “exportados” junto com o combustível.
  • A produção de biodiesel está a afetar muito negativamente na produção, disponibilidade e acesso aos alimentos, já que estamos a falar de produtos que constituem a base da alimentação de muitos povos. Dado que os biocombustiveis saõ produzidos de alimentos, ou bem compitem pela terra susceptível de ser usada para a produção destes, os impatos nos mercados saõ enormes,  provocando diretamente o aumento do preço dos cultivos energéticos, e indiretamente o aumento dos preços de outros cultivos, ou de produtos que compitam pelos insumos dos combustíveis energéticos (como a carne).
  • A produção de biocombustível demanda grandes cantidades de água, que pode pôr em perigo a disponibilidade deste bem , ameaçando a saúde e a seguridade alimentaria de muitas pessoas.
  • A enorme demanda de materias primas para a produção de combustível fomenta o arroteamento de bosques para a implantação de cultivos, o que põem em perigo muitos ecosistemas já vulneráveis por sim próprios (o cultivo da soia é uma das principais causas da deforestação amazónica).[i]
  • Muito importante é também a substitução de cultivos tradicionais por cultivos foráneos (casos da palma e da soia) por serem mais rendíveis e estarem subvencionados para a produção energética, o que afeta diretamente aos comsumidores locais, tanto porque influe na base da súa alimentação como por contribuír à perda de diversidade. A instauraçaó de monocultivos está a provocar crises alimentares em muitos lugares da India (pela produção de palma) e Sudamérica (pela soia), já que os camponeses se vem obrigados a renunciar às súas terras nas que cultivavam para autoconsumo e cede-las a grandes produtores, coma no caso de Paraguay, onde os lavradores chegaram a ser desalojados pela força bruta das súas possessões e obrigados a renunciar a elas (expropiação forçoza sem indemnização).
  • Os danos medioambientais saõ enormes, pois ademais do exposto, a maioria destes cultivos saõ transgénicos (modificados geneticamente) e em muitos casos viram inmunes a moitas das enfermidades típicas mas são muito vulneráveis a outras (como no caso da soia, ao nao ser originária destas zonas) o que implica o  uso de miles de produtos químicos (fitosanitarios) para manter a sua produção.

Como vemos, e isto é só uma mostra muito simples, os prejuiços do biodiesel são muito superiores aos seus benefícios. Que se passa, daquela, para que a súa promoção continue em constante avanço? Pois que os prejuizos os sofrem em primeira instância os países produtores, que em súa maioria (por não dizer totalidade) pertencem ao mundo em vias de desenrolo ou subdesenrolado, mentras os benefícios (fictícios, também em parte) recaem no primeiro mundo. De jeito que se chega à máxima de generalizar custos mas individualizar benefícios.

Esta é a grande trampa dos biocombustiveis.


[i] As plantações de soia estão a invadir as selvas tropicais do estado brasileiro de Mato Grosso, a causa do aumento da demanda deste cultivo. Curiosamente a principal empresa produtora de soia no mundo é o Grupo Maggi, cujo propietario Blairo Maggi, foi  governador de Mato Grosso até o 2010,  e receveu apoios políticos e financieiros para a súa explotação.

 

 

Ofícios velhos num mundo novo

Falar dum tema tão polémico como a prostituição é espinhoso, mesmo impopular, porém, é muito necessário.

As que nos preocupamos com a soberania das pessoas, com a liberdade e a igualdade, achamos mesmo imprescindível abrir este debate, mas longe das conceptualizações moralistas que normalmente o acompanham.

Para começar, indicaremos que a prostituição à que faremos referência é apenas a prostituição feminina, exercida por pessoas adultas em condições de liberdade (com todas as limitações que após veremos). Nenhuma discussão admite qualquer outra situação além do repúdio mais absoluto.

Vivemos numa sociedade sexualmente imatura e com os condicionamentos morais da burguesia pós-vitoriana. Somando a isto o facto de ser uma sociedade patriarcal fundamentada na desigualdade politica, económica e de poder, não é difícil intuir que a solução a este problema não se passa por ações simples.

A dominação do género e sexo femininos está tão arraigada que já é vista como natural, ao igual do que as estruturas sociais que criou. O mesmo se poderia dizer do capitalismo, que tudo o envolve, onde tudo pode ser comprado, e vendido.

A prostituição pode ter muitas causas, ou uma só, tanto faz. O importante ao caso é a situação de dominação da que esta nasce.

A estrutura patriarcal tem um dos seus piares na dicotomia entre “boas” e “más” mulheres. As prostitutas estariam no segundo grupo, mas este conceito é extensível a todas aquelas que se atrevessem a desafiar os constringidos limites em que o sistema nos encrosta, aquelas que pretendam ser independentes económica, social, emocional ou sexualmente serão chamadas de “putas” e viverão em sim o estigma das prostitutas.

Assim, uma parte da população feminina é estigmatizada só esta catalogação mentres para a outra parte fica a ameaça de ser incluída na categoria referida de sair dos estreitos limites sexuais e sociais nos que se pretende devemos permanecer. Estigma, que, evidentemente, nunca se da no caso dos consumidores ou clientes.

O controlo é assim total, permanente e absoluto.

Na atualidade, há dois modos de se enfrentar desde uma perspetiva feminista e sociopolítica a este problema, o que pretende a sua abolição por considerar esta atividade uma degradação para o total das mulheres, e o que pretende a sua regularização por o considerar apenas mais uma atividade dentro das complexas estruturas económicas e produtivas nas que nos movemos a diário.

Desde  uma perspetiva da soberania humana, ambas estão incompletas.

O abolicionismo parte da ideia da prostituição ser uma atividade na que a mulher é sempre uma vítima, e dalgum jeito, esta categorização taxativa acaba por molestar às próprias prostitutas que apelam à sua liberdade para eleger atividade com que se sustentarem e a sua maioridade para tomarem as decisões que estimarem oportunas.

Se calhar foi este o seu maior erro, pois desde os seus começos no s. XIX o abolicionismo baseou-se unicamente em condicionamentos morais e infantilizou a conduta as pessoas que se dedicarem ao trabalho sexual.

O certo é que as pessoas que se empregam nos serviços sexuais voluntariamente estão a desenvolver uma decisão pessoal, condicionada por necessidades socioeconómicas, e, hoje em dia, também por um contexto cultural consumista, mais ou menos como qualquer outra de nós na sua tomada de decisões, pois estas no fundo são resultado do sistema no que temos de nos desenvolver todas.

O movimento pró – regularização, na contra, procura a descriminalização da prostituição, entendendo-a como uma prestação de serviços livremente exercitada, merecedoras de legitimidade, e dos mesmos direitos e liberdades do que o resto de trabalhadoras em outros setores, garantidos pelo Estado.

O erro grande deste movimento é que não tem em conta que dizer “sim” não garante em todo o momento e lugar ausência de coerção desde que não considera o contexto social e a mediação humana na sua conceptualização do consentimento.

Eu, como Wendy Chapkis, considero que dificilmente se pode falar de eleição livre no caso da prostituição, ou em qualquer outro. São poucas as pessoas que têm verdadeira liberdade de eleição nas estruturas jerárquicas de sexo, raça e classe nas sociedades capitalistas. Mais bem deveríamos falar de eleição racional, onde a pessoa apresenta para sim diferentes opções e escolhe racionalmente a melhor ou a menos má, tendo em conta as suas circunstâncias.

Não há dúvidas a respeito da relação entre desigualdade económica e prostituição, embora esta situação não seja exclusiva do trabalho sexual e sim comum a todos os trabalhos precários.

Pensar que a regulamentação estatal vai acabar com a estigmatização do conceito de “puta” é uma falácia, e simplesmente servirá para fazer legal o que nunca teve de existir, afiançará uma estrutura social que privilegia a sexualidade masculina.

No fundo, na relação da prostituição não prima o intercâmbio comercial ou monetário, não há relação de igual a igual entre provedor – cliente, mas a ideia de os desejos de alguém serem tão importantes que sempre têm de ser atendidos, produzindo-se uma relação assimétrica entre mulher e homem, e pretendemos que o estado e as suas políticas legitimem essa situação.

Não pretendo atacar, censurar ou criticar as decisões pessoais, mas num contexto de procura da soberania humana temos de conseguir a extinção dos estigmas e das relações assimétricas, e para isso temos de transformar os modelos de sexualidade.

O trabalho sexual existe porque o sistema mercantiliza o sexo ao igual do que os demais trabalhos. O sexo não deve ser tratado como sagrado, não é, mas também não deveria ser mercantilizado por ser considerado o seu exercício mais necessário ou um direito por uma parte da humanidade em detrimento da outra. Detrás desta mercantilização estão dimensões como o racismo, o imperialismo cultural e as diferenças sexuais e de género, onde se pode considerar como função principal da mulher a de servir ao sexo e género masculino na medida e quando este o desejar.

A prostituição é uma instituição coesiva da ordem social, fundamental na divisão de géneros, e  tem sido criada por esta mesma ordem para se asegurar e se reafirmar. Hoje, diante dos avanços das diversas frentes e movimentos feministas, a prostituição é mais necessária do que nunca, e isto não se contradiz com o direito de cada uma a fazer o que gostar ou  ganhar a vida como puider e ter vontade. Isto é liberdade pessoal, o outro, crítica duma instituição social.

Quando uma sociedade regulamenta a prostituição estabelece um sistema de valores e perpetua a estigmatização social, transformado um facto biológico num fenómeno social em virtude de condicionamentos económicos, culturais, religiosos e políticos, sendo o mais importante a luta da mulher pela sua substistência. O modelo sexual atual, atravessado pelas relações de dominação do homem sobre a mulher, que situa a satisfação masculina no centro ao considerar que esta está determinada pelo objetivo de conseguir o prazer como for, mentres a sexualidade feminina, em quanto secundária, tem de ser controlada, comedida, e nunca explícita.  Quem defender a prostituição defende a mercantilização da vida, e o dinheiro como valor e bem supremo. A prostituição per se não é questão de liberdades, mas um projeto de poder.

Não é possível falarmos duma sociedade nova, soberana e livre sem falarmos e debatermos arredor da sexualidade, do poder, desigualdade, injustiça, liberdade, pobreza, pois tudo vai relacionado.

Aquelas que aspiramos   à colaborar na criação desta nova sociedade, sabemos que passa por uma ordem também nova,  onde as relações não sejam mercantilizadas, sem instituições oprosessivas,  nem estereotipos adscritos a cada sexo, nem relações de poder entre homem e mulher, onde  a sexualidade seja exercida livremente.

A prostituição corresponde-se com a distribuição dos roles homem-mulher e a aniquilação da vida social que faz que as relações sexuais livres sejam apenas uma anédota e mesmo uma anomalia, quando deveram ser a norma, destruindo o sexo livre, espontâneo e natural.

Necessitamos duma sociedade que se erotize e socialize o erotismo, onde as relações sexuais e sociais não estejam mercantilizadas  capaz de entender que existem mil formas de querer, mil formas de amar, mil jeitos de se relacionar, de ser querido e de ser amado.

 

 

Tudo contra a Renda Básica

– A Renda Básica (em diante RB) é unicamente possível num cenário de crescimento económico constante, já que precisa que os estados que a implementem experimentem uma evolução positiva do seu PIB, para poder acumular um volume de capital disposto para repartir entre a cidadania.

– Toda evolução positiva do PIB traduz-se por força, num aumento da demanda energética, pois todo processo de produção de valor precisa de energia para se levar a cabo. Entendamos por energia a capacidade de produzir um trabalho.

– Os processos de produção de valor das nossas sociedades empregam como fonte energética principal os hidrocarbonetos como o petróleo. A RB é, portanto, uma medida crescentista que aprofunda ainda mais no problema ecológico e energético das civilizações tecnoindustriais. Por definição, é uma medida insustentável, e nenhum partido que a faz própria está a pensar nas consequências que acarreta, senão no seu rédito eleitoral. Quantos anos vão ser capazes de manter uma RB no atual marco de escasseza dos recursos naturais?

– A RB é, em essência, uma volta ao paradigma keynesiano, já que se baseia em que a população recupere o seu poder de consumo, mentres continua a se ver privado do controlo dos meios de produção.

– É também keynesiana, e sobretudo, ao constituir uma inferência estatal na economia de mercado sem pôr em risco o seu desenvolvimento. Busca animar de novo a dinâmica produção-consumo-impostos, assegurando o desenvolvimento económico do Estado e por extensão do capitalismo, já que ambas estruturas som indissociáveis.

– A RB é uma reafirmação do poder estatal sobre a população, ao fazer depender o nível económico das famílias da sorte que esse Estado obtiver no cenário da economia mundializada.

– A RB é uma medida anti-ética. É indignante que se apresente como uma medida ética, pois é bem claro que os volumes de capital repartidos entre a população são obtidos por meio de guerras imperialistas, situações de colonização, explorações laborais, extração de petróleo, depredação do meio ambiente…

– A RB não vai aliviar a pobreza, já que a sua implementação provocaria uma inflação dos preços de consumo ao aumentar o poder económico das famílias, polo que a única consequência sobre a pobreza seria elevar o seu umbral, de forma que aquelas pessoas que unicamente cobrem a RB seguirão a ser pobres, da mesma forma que o são as que hoje cobram a Risga.

– As desigualdades sociais não são fruto duma realidade económica adversa para a maior parte da sociedade, senão duma desigualdade política entre as elites governantes e as classes subalternas. Estas elites, por meio de complexos sistemas legais e coactivos, asseguram as diferenças materiais presentes, impedindo o exercício de poder das classes populares nas estruturas organizadas dos estados. Logo o que está em jogo não é a diferença entre as massas monetárias das classes sociais, senão o exercício da soberania, isto é, a distinta influencia política das classes.

– Crer que numa sociedade de consumo hiperalienada como a nossa, a população vai empregar a RB para conquistar fórmulas singulares de autonomia e autogestão é ingénuo como pensar que o Papa de Roma vai desmantelar a Igreja Católica.

De como a “libertação” nos oprime.

Não é discutível o facto de serem as mulheres quem mais têm sofrido com a libertação da mulher, própria da era capitalista. Vejamos um breve repasso histórico:

Século XIX, a mulher, em tanto que ser privado de vida “politica” (se entendemos por esta a práxis pública nas instituições

regulamentadas pelo estado) e de vida “profissional” (entendendo também aqui realizar um trabalho para terceiros mais ou menos remunerado) tinha como campo próprio a criança dos filhos, o cuidado da casa e a colaboração nas tarefas e negócios familiares.

A II Revolução Industrial avança, os homens não são suficientes para satisfazer as demandas de mão-de-obra, e a mulher é incorporada a postos onde possa desempenhar labores acordes com as suas atitudes (acorde-se que ainda não temos capacidade para dirigir nossos assuntos e temos de estar tuteladas por um varão, destarte, dificilmente podemos levar para a frente postos de responsabilidade), assim, as mulheres abandonam a carreira do matrimónio e começam a trabalhar por conta alheia, assalariadas, sendo considerado isto o “começo da libertação feminina”. Note-se que a incorporação da mulher ao mundo do trabalho não a releva em nenhum momento dos seus roles “intramuros” como esposa, mãe, cuidadora… Seja, que a libertação em princípio, não faz mais do que encher à mulher de mais obrigas.

Amadurece o século XIX, as mulheres vem como vão medrando as suas obrigas, mas não os seus direitos (de facto, as revoluções liberais que tanto falavam da libertação do homem, e dos direitos deste, falavam, em efeito “dos direitos do homem” não do ser humano) e algum grupo começa a pedir o sufrágio feminino.
“Não é má a oportunidade – deveu de pensar o poder – de meter no sistema a metade da população, mas deixemos que clamem mais um bocado”.

Século XX, a IGM provoca a “feminização” do tecido produtivo e industrial, os homens estão na frente bélica e os seus lugares são ocupados pelas mulheres e crianças. O processo de mudança social  acelera-se e com ele o sufragismo, e a começos da década dos anos 20, catorze países de Europa aprovaram já o sufrágio feminino.

Aprova-se o direito a sufrágio para a mulher, mas a sociedade em geral carecia dos conceitos de “feminino” com rol social, tudo quanto valia a pena no mundo, estava definido consorte ao rol masculino, daquela, as novas instituições sociais aparecidas nesta época adoecem de masculinização. E, destarte, os maravilhosos objetivos que se pretendiam nunca foram conseguidos. O voto feminino não valeu mais do que para legitimar os objetivos e metas da sociedade patriarcal.

Avança o século XX, cortamos os cabelos e as saias (por exigências do guião, mais nada) e já estamos um pouco mais livres. Mesmo, a alguém lhe ocorre formas supletórias de nos liberar e acedemos maciçamente à universidade, ainda, com o andar do século somos maioria nas instituições educativas superiores. Assim “feminizamos” profissões, ao tempo que o nicho deixado por nós tem de ser ocupado por varões (de repente há enfermeiros, há cuidadores de infantário…), mas liberar, o que vem sendo libertação, até aqui pouca.

Com o fim do século XX, a coisa melhora. Agora, ademais de trabalho assalariado e não assalariado, de sermos mães, e esposas, e donas da casa (encobertas sob um cartão de visita que diz Diretora comercial ou Gerente) também temos de ter êxito para demonstrar que a nossa valia fica fora de toda dúvida, e age toda uma nova série de exigências para com a mulher, pois este êxito implica uma carreira profissional dentro dos cânones burgueses, educação superior, ser culta, e ter família, acatando a sociedade como verdade absoluta o facto de o instinto maternal ser uma das caraterísticas que definem a mulher. E se calhar este é o assunto mais controvertido, pois inclusive tendo em conta uma visão feminista, a decisão da mulher está sempre submetida a condicionamentos alheios a ela. Esta deveria ser uma decisão pessoal, voluntária e consciente, e nem o Estado nem a sociedade devem influir nesta, para um sentido ou para outro. Que uma mulher não deseje ser mãe não faz dela menos mulher, mas que essa seja decisão pessoal, e não imposição dum sistema que obriga a esta a relegar esse facto por ter de cumprir com outras obrigas impostas artificiosamente. E na inversa, quem desejar ser mulher, seja por vontade, não por alguém opinar que esse é o seu fim, ou o que melhor pode oferecer ao mundo.

Noutro ponto teremos de falar da “estetocracia”, esse poder sobrenatural que exercem sobre nós aqueles que têm o dom divino de saber o que é o bonito e o que vem sendo o feio, e com estes argumentos dizem-nos o delgadas que temos de estar, quanto nos tem de medir o contorno dos seios e o longo das pestanas.

Por outro lado, também o de ficar na casa está mal visto, temos de ser independentes, há que se liberar, trabalhar por volta de catorze horas no dia, fazer desporto, aprender a falar russo, assistir a um clube social, ler, lutar contra a celulite, e um lote de deveres mais, que em nenhum sitio estão escritos mas que dirigem as nossas vidas.

Assim as coisas, as mulheres sobressaturadas de responsabilidades e cargas, começam mais uma vez a ralhar com o dos direitos das mulheres, a igualdade, a libertação real, e o sistema, reage como sempre, solucionando o problema pela via da institucionalização. As politicas feministas passam a formar parte dos programas eleitorais, da praxe politica, criamos ministérios de igualdade, Direções Gerais da mulher, coisas como paridade, igualdade de géneros e conciliação, fazemos um infantário no centro de trabalho, assim a criança pode se ir acostumando já à situação de exploração que lhe aguarda. Que melhor coisa que mamar a escravidão desde tão terna infância! E ficamos todas tão contentas, e aplaudimos porque pensamos que isso é a libertação.

Vejamos, podemos aceder ao mundo profissional e laboral, temos um trabalho assalariado, carreira universitária, votamos, até podemos ser diretoras de empresa, advogadas do Tribunal Superior, ou ter cargo político e militar, a coisa promete e parece um bom câmbio, né?

Depende. Depende de como esteja condicionado este câmbio, e a condição fundamental é que nunca se nos aceitou neste sistema patriarcal como mulheres que fazem parte do sistema, mas como mulheres que aceitam “o sistema”, que atuam como homens e como tal, acedem ao mesmo. Esta é a realidade. Chegamos a muitas partes, mas chegamos como homens, não como mulheres.
Não houve, ainda, nenhuma libertação da mulher (nem também do homem, já postos) mas essa vai ser a nossa tarefa para o século XXI, criar as condições onde a mulher e o homem, como seres humanos, como metades complementares e não antagónicas nem competidoras da humanidade, estejam em todas partes onde voluntária e livremente queiramos estar, de jeito natural, sem paridades, sem quotas.

Temos de nos reinventar como seres soberanos, temos de feminizar-nos de novo sem que isto possa ser considerado nem negativo, nem positivo, simplesmente parte de nós, de como nos vemos, e de como queremos ser vistas.

De políticos e gestores

Há já bastantes anos, havia um debate que ia e vinha de jeito mais ou menos periódico: o salário dos políticos. De quando em vez, algum titular de jornal ou comentário anónimo voltava a pôr na palestra o assunto de quanto devem cobrar os cargos eleitos. Esse debate sempre foi contestado da mesma forma: «é demagógico: se os políticos não cobrassem ou cobrassem pouco, somente as pessoas ricas se apresentariam às eleições. Ninguém mais teria tempo para trabalhar e ser político».

A cousa é que esta resposta não conclui o debate. Apenas o fecha em falso. Porque a questão de fundo não é se o labor que realizam os políticos merece remuneração. A questão é qual é o labor dos políticos. A sua natureza e função.

A definição típica de político consiste numa pessoa que, no melhor dos casos, apresenta uma candidatura individual ou coletiva a um cargo duma instituição do Estado. Após a eleição, este político toma decisões durante o tempo que dure a legislatura, e portanto o cargo implica responsabilidade e um certo tempo de dedicação diária. Daí que necessite um salário: para compensar a falta de tempo para dedicar a um trabalho remunerado.

Que critérios usa o político para tomar decisões? Depende. Na teoria, é habitual apresentar um programa eleitoral com os pontos fundamentais que regerão a tomada de decisões caso ganhar a eleição, e então as pessoas que exercem o seu direito a voto escolhem entre o programa de que mais gostem. Na prática, não existem mecanismos para vincular a vontade dos eleitores com as decisões dos políticos, e isto tem como consequência que o político não se acaba devendo a quem deposita o voto, mas a quem o introduz na própria candidatura: o partido. Poderíamos seguir este fio e questionar a quem se devem os partidos em última instância, mas não é o objetivo deste artigo.

Ponhamo-nos num cenário em que sim que se vincula a vontade dos eleitores com as decisões do político. Por exemplo, em um que não proíba o mandato imperativo  a obriga legal de defender as posturas dos eleitores. Neste caso, o político já não decide. Transmite uma vontade coletiva, portanto converte-se em somente um representante, sem as outras atribuições que habitualmente se dão aos políticos. Não toma portanto decisões políticas.

Porém, existem muitas decisões que não tem sentido que tomem os eleitores: nem todos podemos ser expertos em tudo. Hoje em dia, e dando por suposto que os políticos tampouco podem ser expertos em tudo, assume-se que se vão rodear de assessores, pessoal qualificado que orienta a tomada de decisões técnicas do político.

Então, no nosso cenário de mandato imperativo, temos uma figura — o político — que transmite a vontade política de quem o escolhe e deixa-se aconselhar por pessoal técnico para decisões desse carácter. Portanto, a pergunta «quanto deve cobrar um político?» passa a ser «por que deve cobrar um político?».

Eis o cerne da questão: políticos somos todos os cidadãos que queremos fazer parte da tomada de decisões do nosso âmbito político: local e nacional. Políticos somos (ou deveríamos ser) todas as pessoas. A representação política não deveria passar disso: transmitir a vontade das pessoas representadas. Sem mais. Isso é um governo do povo, uma democracia.

Falta, isso sim, contemplar esse trabalho consistente na gestão. A ideia típica do político de hoje é, sobretudo no âmbito local, a dum gestor: uma pessoa que toma decisões todos os dias e ocupa muito do seu tempo nesse labor. Esse é um trabalho como qualquer outro, e merece remuneração, exatamente igual que o que hoje se recebe por levantar atas e fazer informes ou peritagens.

Distinguiremos portanto o político do gestor. O político toma decisões políticas, e nisso todos deveríamos ter responsabilidade. O labor de representação política seria uma formalidade, destinada a transmitir uma vontade previamente acordada. Ao contrário, o gestor toma decisões técnicas, e portanto faz um trabalho. Renderia contas perante a assembleia que o tiver escolhido.

Então, quanto devem cobrar os políticos? Nada. A resposta é nada. Todos deveríamos ter a capacidade de tomar decisões políticas nos temas que nos atingem, e é absurdo sugerir que todos devamos cobrar por decidir sobre as nossas vidas. Trasladar esta responsabilidade a representantes assalariados é o mesmo que converter a nossa sociedade num infantário, e que os políticos profissionais sejam os nossos cuidadores.

Recuperando o poder para as pessoas e comunidades, poderemos exercer a nossa soberania. Deixando-o em mãos doutrem, estaremos condenados à perpétua imaturidade política.